کلینیک و آکادمی تحقیقات بازار ایران iran marketing research clinic
 

فهرست‌ مطالب‌

مفهوم‌ وتعاریف‌اصلی‌ بهره‌وری............................. 1

اثربخشی, کارائی و بهره‌وری‌‌ ............................. 2

بهره‌وری‌ جزئی ‌......................................... 3

بهره‌وری‌ ارزش افزوده‌.................................... 4

بهره وری کل ‌.......................................... 4

واحد اندازه گیری بهره وری ‌............................ 5

راههای افزایش بهره وری ‌............................... 5

بهره وری و کیفیت  ..................................... 6

تولید, سودآوری و بهره وری ‌............................. 6

تاریخچه بهره وری ‌..................................... 7

عوامل مؤثر بر بهره وری ‌............................... 8

نقش عوامل محیطی بر بهره وری  ......................... 12

چرخه بهره وری  ....................................... 13

مدیریت بهره وری ‌..................................... 13

سطوح بهره وری ‌....................................... 14

سنجش‌ بهره‌وری......................................... 15

سنجش‌ بهره‌ وری‌ در سطح‌بین الملل‌ .......................  16

 سنجش‌ بهره‌وری‌ در سطح‌ ملی ‌............................ 16

سنجش بهره وری در سطح بخش ............................. 17

سنجش بهره وری در سطح سازمان .........................  17

روشهای سنجش بهره وری در سطح سازمان ‌................... 18

اندازه گیری داده ها‌.................................. 18

اندازه گیری ستاده ها ................................  20

شاخصهای بهره وری ارزش افزوده ........................  20

شاخصهای جزئی بهره وری ...............................  20

شاخصهای بهره وری کل .................................  21

ارزیابی  بهره وری .................................... 21

برنامه ریزی بهره وری ................................. 22

بهبود بهره وری ....................................... 22

بهره وری و رسانه ها  ................................. 24

بهره وری در رسانه ها  ................................ 24

بهره وری رسانه ها  ................................... 24

مالکیت رسانه ها  ..................................... 25

اهداف و نقشهای رسانه ها  ............................. 26

بهره وری در صدا و سیما  .............................. 27

شاخصهای بهره وری در صدا و سیما  ...................... 27

 

 

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 توسط www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic